نام پروژه                                                        
محیا جمشیدی تشخیص اشیا در تصویر
نگار سخایی تشخیص اشیا در تصویر
زینب صادقیان تشخیص احساس از روی تصویر صورت
امیرحسین کارگران ارتقاء فیلتر لیست ها برای مسدود کردن  هوشمند تبلیغات و دنبال کننده های اینترنتی
آرش ماری اوریاد تشخیص احساس از روی صوت
سپیده نشاطفر کلاس بندی محتوایی وب سایت ها
نام پروژه
مریم امین جعفری پلتفرم آموزش الکترونیکی هوشمند
امیرحسین بهرامی  پایگاه داده کاربران
الهام بیگانه پلتفرم آموزش الکترونیکی هوشمند
جابر دانش آموز داده کاوی ترافیک اینترنت
مصطفی دهقان چت بات
پونه شب دینی تشخیص حالت چهره
محمد امین صمدی چت بات
طاهره طلایی تشخیص حالت چهره
عادل مصطفوی چت بات
مریم مقدادی تشخیص حالت چهره
مهدی نادری داده کاوی ترافیک اینترنت
کیمیا هنری داده کاوی ترافیک اینترنت
نام پروژه
پارسائیان بررسی لاگ html کاربران
مهدی ثمن بوی بررسی حوزه های مهم در هوش مصنوعی
سارا رجایی پلت فرم بازی
زینب صادقی  GDP
محمد کرمانی آموزگرام
زینت منتظری پلت فرم بازی