مهمترین ثمره فعالیت مرکز هوش مصنوعی، امضای تفاهمنامه همکاری و حمایت مالی مابین دکتر سید محمود مدرس هاشمی، ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان، و آقای مهندس فرهاد رهنما، رئیس هیئت مدیره شرکت‌های پلار و رهنما، قلمداد نمود که در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۷ و مقارن با چهلمین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی منعقد گردید.